Než se rozhodnete pro renovaci betonových schodů, je dobré si stanovit, co od nového nátěru očekáváte. Měl by být protiskluzový? Či snad designový? Nebo snadno udržovatelný? V tomto případě kompromisy dělat nemusíte. Renovace betonových schodů epoxidovým nátěrem je pro vás tím nejvhodnějším řešením.

 

Zhodnocení současného stavu schodů

Plánujete-li pustit se do renovace betonových schodů v průmyslovém objektu, bytové zástavbě či například v komerčních prostorách a ve větším rozsahu, je nutné se na postupu domluvit s odborníkem. Ten vám navrhne nejlepší možný postup, vybere s vámi i vhodný materiál, případně objem materiálu a rozvrhne si i počet pracovníků, kteří budou na zakázce pracovat. Než si ovšem odborník všechno naplánuje, musí si přijet obhlédnout prostory, v nichž se budou betonové schody renovovat. Zároveň potřebuje znát přesnou výměru plochy, která projde renovací. V neposlední řadě zhodnotí současný stav betonových schodů.

 

Údržba podlah Praha

Renovace betonových schodů probíhá dvěma možnými způsoby:

  • polyuretanovým nátěrem
  • epoxidovým nátěrem

 

Epoxidový nátěr je velmi oblíbený a to především z těchto důvodů:

  • zvyšuje odolnost proti mechanickému opotřebení
  • je odolný vůči nejrůznějším chemikáliím
  • snižuje prašnost prostředí
  • povrch je lépe udržovatelný
  • představuje ochranu proti korozi výztuže

 

Co je penetrace a co považujeme za speciální typy betonů?

Všechny tyto vlastnosti zaručuje ovšem správná penetrace betonu, díky které se stává mnohem odolnější a pevnější. Penetrací totiž dochází k hydrataci na krystalickou strukturu připomínající sklo, tím se vytváří hydrát křemičitanu vápenatého. Zasklí se všechny póry a horní vrstva se vytvrdí. Penetrace je velmi důležitá. Proč? Beton patří mezi kompozitní stavební materiály, které se skládají z pojiva a plniva. Když pojivo zatuhne, vznikne pevný umělý slepenec. Máme ovšem hned několik druhů betonu, tím nejpoužívanějším je cementový beton. Za speciální druhy betonů považujeme například beton těžký, lehký, vysokopevnostní, vodotěsný nebo také stříkaný beton.

 

Provedení epoxidových nátěrů

Epoxidový nátěr v rámci renovace betonových schodů nebo podlah může být proveden několika různými způsoby: impregnací, nátěrem, samonivelační či krycí stěrkou. Epoxidové podlahy se skládají z epoxidové pryskyřice a dalších materiálů s nejrůznějšími chemickými vlastnostmi. V praxi platí, že vlastnosti epoxidového povrchu jsou mnohem lepší než vlastnosti samotného betonového povrchu.

 

Než se přejde k nanášení krycí vrstvy, je nutné zkontrolovat, zdali je podklad pevný, čistý, zda v něm nejsou žádné praskliny nebo nerovnosti a také se musí zkontrolovat rozvrstvení nebo roztažnost povrchu.

 

Finální podoba nátěru

Pokaždé jen nutné realizovat nátěr minimálně ve dvou vrstvách. První vrstva je podkladová a zajišťuje extrémní přilnavost k podkladu. Rovněž také uzavírá a eliminuje rozdíly v pokladu. Následuje vrstvá základní či finální a může mít různou tloušťku. Jednotlivé nátěry se provádějí za pomoci hladké nebo zubové stěrky a taktéž hřebového válce, který slouží k těsnění plynových bublin. Další vrstvy mají různé funkce. Lze realizovat protiskluzovou úpravu posypovou drtí či strukturovaným nátěrem. Dále může mít vrchní vrstva i různý vzhled. Toho docílíme posypovou drtí s dekorativními šupinkami nebo probarvenou drtí. Povrch lze realizovat matný, lesklý nebo pololesklý.

 

Epoxidový nátěr musí dostatečně vyschnout

Jakmile je dokončena finální vrstva nátěru, je nutné vyčkat dvanáct hodin, než je možné po schodech s epoxidovým nátěrem chodit. Po čtyřiceti osmi hodinách je možné schody mírně mechanicky zatížit. Ale teprve po týdnu nabývají betonové schody s epoxidovým nátěrem všech svých užitných vlastností. Jsou tedy nejenom mechanicky velmi odolné, ale také chemicky odolné. Přejete-li si provést nátěr v určité barevné variantě, vždy vybírejte dle standardního barevného schématu škály RAL.

 

Renovace betonových schodů musí vždy probíhat podle předepsaných dodavatelských směrnic, pomocí certifikovaného materiálu a také řádně proškolenými a zkušenými pracovníky.